Jak?


Provádíme kompletní prohlídky a diagnostiku OS od vstupu na patě domu, až po poslední radiátor.

Účelem Kontroly a měření je zjištění aktuálního stavu OS a zmapování budoucích investic a nákladů, spojených s uvedením OS do stavu A+.  Kontrola obsahuje plošný a ucelený přehled celé soustavy k době zadání zakázky.  Stav a popis, fotodokumentace a samotné zdokumentovaní jednotlivých bytových i nebytových prostor formou vstupního protokolu a evidenčních listů k bytovým jednotkám jak v tištěné, tak elektronické podobě. Zakončeno závěrečnou zprávou, včetně chemického rozboru topného média a doporučení jak dál, dle možností uživatele a zákonné legislativy. 
Mobirise

Sídlo společnosti
T.Work Business Global a.s.
Zámecké náměstí 136/8
415 01 Teplice

IČO 03682595

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem v Praze
sp. zn. B 20354/MSPH

Kancelář Praha 
Sky Hill - Slavíkova 1571/6
130 00 Žižkov
Praha 3


Energetik
Vítězslav Sládeček
sprava@vogliaenergo.cz
+420 223 010 902

Technická podpora
Michael Kučera
sprava@vogliaenergo.cz

Konzultace
8:00 - 18:00 hodin
Petr Kučera
+420 777 292 550

https://mobirise.com free web builder